Κόσμος 56 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 682
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.191 (10.54 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.059
Χωριά βαρβάρων: 132
Χωριά με bonus: 339
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 161 ημέρες
Χρήστες on-line: 38
Αριθμός μηνυμάτων: 125.280 (183.70 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.510 (25.67 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.100 (1.61 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 939 (1.38 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 89
Αριθμός παικτών σε φυλές: 496
Συνολικοί πόντοι: 59.512.038 (87.261 ανά παίκτη, 8.276 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.020.298.718
 • 1.125.057.421
 • 989.396.845
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 20,532 εκατ.
 • 7,761 εκατ.
 • 12,310 εκατ.
 • 15,202 εκατ.
 • 2,725 εκατ.
 • 5,514 εκατ.
 • 172.210
 • 4,200 εκατ.
 • 694.190
 • 139.236
 • 1.291
 • 4.113
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 30105
 • 11379
 • 18050
 • 22290
 • 3996
 • 8086
 • 253
 • 6158
 • 1018
 • 204
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2855
 • 1079
 • 1712
 • 2114
 • 379
 • 767
 • 24
 • 584
 • 97
 • 19
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: K . MITSOTAKIS
Η νεότερη φυλή: ...

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 01:27