Κόσμος 56 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 41
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.465 (182.07 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.388
Χωριά βαρβάρων: 77
Χωριά με bonus: 353
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 284 ημέρες
Χρήστες on-line: 0
Αριθμός μηνυμάτων: 27.160 (662.44 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 690 (16.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 29 (0.71 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 0 (0.00 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 3
Αριθμός παικτών σε φυλές: 41
Συνολικοί πόντοι: 78.049.935 (1.903.657 ανά παίκτη, 10.455 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.583.923.396
 • 1.375.864.550
 • 1.557.737.768
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,809 εκατ.
 • 651.404
 • 21,235 εκατ.
 • 10,897 εκατ.
 • 1,225 εκατ.
 • 9,750 εκατ.
 • 51.540
 • 2,807 εκατ.
 • 1,060 εκατ.
 • 64.475
 • 265
 • 3.681
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 312423
 • 15888
 • 517930
 • 265792
 • 29869
 • 237812
 • 1257
 • 68460
 • 25858
 • 1573
 • 6
 • 90
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1716
 • 87
 • 2845
 • 1460
 • 164
 • 1306
 • 7
 • 376
 • 142
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Leras5
Η νεότερη φυλή: PAT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:03