Κόσμος 56 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2337
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.417 (1.89 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.034
Χωριά βαρβάρων: 1.383
Χωριά με bonus: 219
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 34 ημέρες
Χρήστες on-line: 269
Αριθμός μηνυμάτων: 69.214 (29.62 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 20.336 (8.70 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 92.349 (39.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.012 (0.43 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 147
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.345
Συνολικοί πόντοι: 8.196.781 (3.507 ανά παίκτη, 1.856 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 50.166.061
 • 62.971.898
 • 56.321.988
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,436 εκατ.
 • 1,604 εκατ.
 • 1,601 εκατ.
 • 865.464
 • 503.632
 • 712.769
 • 11.135
 • 241.984
 • 88.616
 • 25.700
 • 1.744
 • 588
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1042
 • 686
 • 685
 • 370
 • 216
 • 305
 • 5
 • 104
 • 38
 • 11
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 551
 • 363
 • 363
 • 196
 • 114
 • 161
 • 3
 • 55
 • 20
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: RandomKalkas
Η νεότερη φυλή: ++1

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 21:55