Κόσμος 56 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1092
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.477 (5.93 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.562
Χωριά βαρβάρων: 914
Χωριά με bonus: 309
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 101 ημέρες
Χρήστες on-line: 99
Αριθμός μηνυμάτων: 114.990 (105.30 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 27.971 (25.61 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.296 (2.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 314 (0.29 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 104
Αριθμός παικτών σε φυλές: 741
Συνολικοί πόντοι: 37.117.446 (33.990 ανά παίκτη, 5.731 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 496.567.598
 • 629.778.346
 • 488.701.567
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,411 εκατ.
 • 6,243 εκατ.
 • 7,035 εκατ.
 • 7,298 εκατ.
 • 1,793 εκατ.
 • 3,184 εκατ.
 • 82.356
 • 2,152 εκατ.
 • 399.705
 • 111.098
 • 1.668
 • 2.493
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 11365
 • 5717
 • 6442
 • 6683
 • 1642
 • 2916
 • 75
 • 1971
 • 366
 • 102
 • 2
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1916
 • 964
 • 1086
 • 1127
 • 277
 • 492
 • 13
 • 332
 • 62
 • 17
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: HunterEgo
Η νεότερη φυλή: SΟL

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 15:41