Κόσμος 56 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 365
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.463 (20.45 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.389
Χωριά βαρβάρων: 74
Χωριά με bonus: 353
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 215 ημέρες
Χρήστες on-line: 19
Αριθμός μηνυμάτων: 104.110 (285.23 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.066 (33.06 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.438 (3.94 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 305 (0.84 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 60
Αριθμός παικτών σε φυλές: 309
Συνολικοί πόντοι: 67.359.732 (184.547 ανά παίκτη, 9.026 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.425.188.673
 • 1.413.828.032
 • 1.353.863.743
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 19,014 εκατ.
 • 4,543 εκατ.
 • 18,477 εκατ.
 • 16,572 εκατ.
 • 2,125 εκατ.
 • 8,356 εκατ.
 • 98.347
 • 4,304 εκατ.
 • 984.032
 • 107.687
 • 864
 • 3.386
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 52093
 • 12447
 • 50623
 • 45402
 • 5822
 • 22893
 • 269
 • 11792
 • 2696
 • 295
 • 2
 • 9
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2548
 • 609
 • 2476
 • 2221
 • 285
 • 1120
 • 13
 • 577
 • 132
 • 14
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Arri89
Η νεότερη φυλή: Cam

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 11:22